-     0917 67 60 68

Chương trình mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Chương trình hoạt động mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 được tổ chức tại khu đô thị Mỹ Gia được KVG tổ chức