-     0917 67 60 68

Top Banner 4

Đồ án quy hoạch xây dựng TP. Nha Trang giai đoạn 2020 đến năm 2025: Định hướng phát triển về phía Tây

(09-03-2015)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Quy hoạch đã xây dựng cũng như các định hướng phát triển đô thị của TP. Nha Trang trong thời gian đến hướng tới mục tiêu phát huy lợi thế cạnh tranh.

Theo đó, khu trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa được quy hoạch mới tại khu đô thị sinh thái phía Nam đường Phong Châu, có diện tích khoảng 35ha; khu đô thị sinh thái phía Tây sông Quán Trường và phía Nam đường Phong Châu quy mô khoảng 10ha. Ngoài ra 2 khu vực trọng điểm ưu tiên phát triển