-     0917 67 60 68

Top Banner 4

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

(29-05-2019)

Ngày 21/05/2019, tại văn phòng Công Ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái – KĐT Mỹ Gia, Đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:

-         Ông Trần Thanh Hải – Trưởng ban

-         Ông Bùi Thế Quang – Thành viên

-         Bà Trần Trương Thanh Vy – Thành viên

          Link tài liệu đính kèm